Yakacak Yardımı

Hizmetlerimiz

Yakacak Yardımı

Ankara il sınırları içinde yaşayan, yoksulluk belgesi, müracaatı alınanlar adrese dayalı aile beyanı ve nüfus cüzdan fotokopileri ile tarafımızdan doldurulan başvuru formu beraberinde SGK taramasından sonra; adresinde yapılan sosyal inceleme ile birlikte, aylık gelirleri TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından belirlenen açlık ve yoksulluk sınırları altında kalan, ailelere yardımlar düzenli olarak şirketimiz aracılığı ile ulaştırılmaktadır

Yakacak (İthal kömür) Yardımından Yararlanma Şartları:

  • Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları dâhilinde oturuyor olmak.
  • Ailenin gelirinin TÜİK yoksulluk sınırları altında olması.
  • Sosyal inceleme sonucunda yardım komisyonun belirlediği puanlama sisteminden 100 ve üzeri puan almış olmak.
  • İkametgâhın doğalgazlı olmaması.

Yakacak (İthal Kömür) Yardımı Başvuru Şartları:

  • Muhtarlıktan alınan fakirlik ilmühaberi,
  • Adrese dayalı hane halkı aile beyan fişi
  • 18 yaş üzeri aile bireylerinin nüfus cüzdanının aslı ve nüfus cüzdan fotokopileri
  • Doldurulmuş başvuru formu.

Get a Free Quote Today!