Hafriyat Hizmetleri

HAFRİYAT HİZMETLERİ

23.03.2018 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis kararında hafriyat döküm sahaları işletilmesini 10 yıl süre ile ANKET AŞ’ye verilmiştir.

Bu karar neticesinde Anket A.Ş. Hafriyat Müdürlüğü Ankara Büyükşehir Belediyesi alanı içinde,

Altındağ- Gicik

Akyurt- Ömercik

Bağlum- Karşıyaka

Elmadağ-

Etimesgut- Ballıkuyumcu

Gölbaşı- Gerder-Tulumtaş

Kazan- Saray-Kazan merkez

Mamak- Yakupabdal

Pursaklar- Gümüşoluk 

Polatlı- eski Polatlı Akşehir yolu

Alacaatlı- Tibaltı

      ilçelerinde,

 • Hafriyat faaliyeti yapan araçlarda belge kontrolü yapılması,
 • Hafriyat yönetim bilgi sistemi ile entegre olan hafriyat araçları uydu takip sisteminden anlık hafriyat araçlarının izlenmesi,
 • Ruhsatlı inşaat çalışmalarında gerekli kontrollerin sağlanması,
 • Her türlü plan proje kapsamında üretilen hafriyatların süreç takibinin yapılması,
 • Mobil araçlar ile denetim ve kontrol faaliyetinde bulunulması,
 • Kanun ve yönetmeliğe aykırılık oluşturanlar hakkında idari yaptırım uygulanması amacıyla zabıta ekipleriyle koordinasyon sağlanması,
 • Kurum veya kuruluş, şahısların taleplerini incelemek ve sonuçlandırarak gerekli yazışmaların yapılması,
 • Aylık döküm çizelgelerinin yapılması/yaptırılması,
 • Ruhsat kapsamında yapılan inşaat faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilmiş dolgu izinlerinin takibinin ve kontrolünün sağlanması,
 • Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının döküm sahalarında bertaraf edilmesi ve sahaların işletilmesi,
 • Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının döküm sahalarında kontrolü ve atıkların tekrar ekonomiye kazandırılması,
 • Kapasitesi dolmuş döküm alanlarının kapatılması, rehabilitasyon çalışmasının yürütülmesi,
 • Çevrenin korunması, geliştirilmesi ile hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarından kaynaklanan çevre kirliliğin önlenmesine ilişkin çalışmaların yürütülmesi,
 • Koordinasyon, denetim ve saha çalışanlarının eğitim ve bilgilendirme toplantılarının planlanması,
 • Hafriyat atıklarının yönetimi ile ilgili Kanun, Yönetmelikler, Mevzuat ve teknik yenilikler çerçevesinde AR-GE çalışmalarının yürütülmesi,
 • Kaçak döküm işlemlerinin tamamen önüne geçilmesi için gerekli denetim ve uygulamaların sağlanması,
 • iş ve işlemlerini yürütmektedir.

ANKARA'DA HAVA