Hafriyat

Hizmetlerimiz

Hafriyat Hizmetleri

23.03.2018 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis kararında hafriyat döküm sahaları işletilmesini 10 yıl süre ile ANKET AŞ’ye verilmiştir.

Hafriyat Döküm Sahaları

Altındağ- Gicik Akyurt- Ömercik Bağlum- Karşıyaka
Elmadağ Etimesgut- Ballıkuyumcu Gölbaşı- Gerder-Tulumtaş
Kazan- Saray-Kazan Merkez Mamak- Yakupabdal Pursaklar- Gümüşoluk
Polatlı- Eski Polatlı Akşehir Yolu Alacaatlı- Tibaltı

Hizmetler

 • Hafriyat araçlarında belge kontrolü yapılması,
 • Hafriyat yönetim bilgi sistemi ile entegre olan hafriyat araçlarının uydu takip sisteminden anlık izlenmesi,
 • Ruhsatlı inşaat çalışmalarında hafriyatla ilgili gerekli kontrollerin sağlanması,
 • Her türlü plan proje kapsamında üretilen hafriyatların süreç takibinin yapılması,
 • Mobil araçlar ile denetim ve kontrol faaliyetinin gerçekleştirilmesi,
 • Hafriyat ve çevre kirliliği ile ilgili kanun ve yönetmeliğe aykırılık oluşturan durumlar hakkında zabıta ekipleriyle koordinasyon sağlanması,
 • Özel ve tüzel kişilerin taleplerinin incelenmesi ve sonuçlandırılması,
 • Aylık döküm çizelgelerinin yapılması/yaptırılması,
 • Ruhsat kapsamında yapılan inşaat faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilmiş dolgu izinlerinin takibinin ve kontrolünün sağlanması,
 • Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının döküm sahalarında bertaraf edilmesi ve sahaların işletilmesi,
 • Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının döküm sahalarında kontrolü ve atıkların tekrar ekonomiye kazandırılması,
 • Kapasitesi dolmuş döküm alanlarının kapatılması, rehabilitasyon çalışmasının yürütülmesi,
 • Çevrenin korunması, geliştirilmesi ile hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarından kaynaklanan çevre kirliliğin önlenmesine ilişkin çalışmaların yürütülmesi,
 • Koordinasyon, denetim ve saha çalışanlarının eğitim ve bilgilendirme toplantılarının planlanması,
 • Hafriyat atıklarının yönetimi ile ilgili Kanun, Yönetmelikler, Mevzuat ve teknik yenilikler çerçevesinde AR-GE çalışmalarının yürütülmesi,
 • Kaçak döküm işlemlerinin tamamen önüne geçilmesi için gerekli denetim ve uygulamaların sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla ilgili görevli birimlerle iş birliği içinde bulunulması,

 

Get a Free Quote Today!